Sant Vihar 3

Sant Vihar 3

3 BHK,4 BHK Shop / Office in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

0 Sqft

Unit

115

Floors

4 Floors

Yash Empire

Yash Empire

Shop / Office in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

309.01 Sqft

Unit

Floors

7 Floors

SAHARSH VILLA

5 BHK Bunglow / Villa in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

2374.94 Sqft

Unit

18

BHK

5 BHK

Floors

1 Floors

Devasya Gold

2 BHK,3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhidham

Koba / Gandhidham


No Brokerage
SQ FT

793 Sqft

Unit

60

BHK

2 BHK,3 BHK

Floors

10 Floors

Sparsh Skyline

4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

179.34 Sq Mtr

Unit

48

BHK

4 BHK

Floors

12 Floors

Apple Green Homes

3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

116.36 Sq Mtr

Unit

120

BHK

3 BHK

Floors

10 Floors

The Palace

4 BHK,5 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

223.61 Sq Mtr

Unit

102

BHK

4 BHK,5 BHK

Floors

18 Floors

Nest Residency

3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

1115.67 Sqft

Unit

68

BHK

3 BHK

Floors

9 Floors

Golden Plaza

Shop / Office in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

33.44 Sq Mtr

Unit

0

Floors

5 Floors

SANTVIHAR 3

3 BHK,4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

253.81 Sqft

Unit

115

BHK

3 BHK,4 BHK

Floors

13 Floors

DEVSHRUT VILLA

4 BHK Bunglow / Villa in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

1607.05 Sqft

Unit

42

BHK

4 BHK

Floors

0 Floors

Keshvam Dream Heights

3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

Sq Yrd

Unit

43

BHK

3 BHK

Floors

10 Floors

SAAMARTH HEAVEN 5

2 BHK,3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

354.88 Sqft

Unit

135

BHK

2 BHK,3 BHK

Floors

9 Floors

KESHVAM SKYCITY

2 BHK,3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

784.90 Sqft

Unit

208

BHK

2 BHK,3 BHK

Floors

13 Floors

Anantam

4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

179.63 Sq Mtr

Unit

60

BHK

4 BHK

Floors

10 Floors

Skyra

4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

152.39 Sq Mtr

Unit

28

BHK

4 BHK

Floors

14 Floors

Bansari Elegance

2 BHK,3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

326.57 Sqft

Unit

66

BHK

2 BHK,3 BHK

Floors

7 Floors

SHIVANSH 108

2 BHK,3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

270.28 Sqft

Unit

108

BHK

2 BHK,3 BHK

Floors

9 Floors

Satvan Harmony

3 BHK,5 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

21.87 Sq Mtr

Unit

196

BHK

3 BHK,5 BHK

Floors

12 Floors

Asteria

3 BHK,4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

133.39 Sq Mtr

Unit

192

BHK

3 BHK,4 BHK

Floors

12 Floors

Shivansh 108

2 BHK,3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

25.11 Sq Mtr

Unit

108

BHK

2 BHK,3 BHK

Floors

8 Floors

Shree Ganesh Skyline

3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

27.3 Sq Mtr

Unit

162

BHK

3 BHK

Floors

14 Floors

Saamarth H7

3 BHK,4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

131.71 Sq Mtr

Unit

114

BHK

3 BHK,4 BHK

Floors

12 Floors

Shivansh 108

2 BHK,3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

25.11 Sq Mtr

Unit

108

BHK

2 BHK,3 BHK

Floors

9 Floors

EVARA BY RADHE

4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

2025.87 Sqft

Unit

26

BHK

4 BHK

Floors

13 Floors

Darsh Pavitram

2 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

195.68 Sqft

Unit

90

BHK

2 BHK

Floors

7 Floors

Pancham Bunglows

4 BHK Bunglow / Villa in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

2045.14 Sqft

Unit

12

BHK

4 BHK

Floors

2 Floors

Bansari Opulence

3 BHK,4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

257.68 Sqft

Unit

188

BHK

3 BHK,4 BHK

Floors

13 Floors

Bansari Paradise

3 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

1144.52 Sqft

Unit

56

BHK

3 BHK

Floors

7 Floors

Bansari Prominence

3 BHK,4 BHK Flat / Apartment in Koba Gandhinagar

Koba / Gandhinagar


No Brokerage
SQ FT

1278.53 Sqft

Unit

156

BHK

3 BHK,4 BHK

Floors

13 Floors

TLJ Property